ASTRIVAL BOLUS TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
SALICYLIC ACID; TANNIC ACID; CALCIUM CARBONATE; KRAMERIA TRIANDRA; GAMBIR; RUBUS
Sẵn có từ:
VETOQUINOL N A INC
Liều dùng:
600MG; 600MG; 3.6G; 3.6G; 1.2G; 2.4G
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
SALICYLIC ACID 600MG; TANNIC ACID 600MG; CALCIUM CARBONATE 3.6G; KRAMERIA TRIANDRA 3.6G; GAMBIR 1.2G; RUBUS 2.4G
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
24
Loại thuốc theo toa:
OTC
Nhóm trị liệu:
CATTLE; HORSES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0602916001
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01950177
Ngày ủy quyền:
1992-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này