Aspetin Adipharm, tabl.300mg x 50; x 100

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ацетилсалициловата киселина
Sẵn có từ:
Адифарм ЕАД
Mã ATC:
B01AC6,N02BA1
INN (Tên quốc tế):
Acetylsalicylic acid
Số ủy quyền:
20020534
Ngày ủy quyền:
2008-02-25

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này