ARROW PNEUMOTHORAX KIT

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE; POVIDONE-IODINE
Sẵn có từ:
ARROW INTERNATIONAL INC.
Mã ATC:
N01BB52
INN (Tên quốc tế):
LIDOCAINE, COMBINATIONS
Liều dùng:
1%; 10%
Dạng dược phẩm:
KIT
Thành phần:
LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 1%; POVIDONE-IODINE 10%
Tuyến hành chính:
INTRAVENOUS
Các đơn vị trong gói:
5
Loại thuốc theo toa:
Ethical
Khu trị liệu:
LOCAL ANESTHETICS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0215367001; AHFS: 72:00.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00886394
Ngày ủy quyền:
1991-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này