Arilin 500 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-11-2019
Thành phần hoạt chất:
Метронидазол
Sẵn có từ:
Dr. August Wolff GmbH & Co.
Mã ATC:
P01AB1
INN (Tên quốc tế):
Metronidazole
Liều dùng:
500 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Arilin, 500 mg film -coated tablets x 10 x 20
Số ủy quyền:
9900154
Ngày ủy quyền:
2014-03-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này