Argentum nitricum C200 kroglice

Quốc gia: Slovenia

Ngôn ngữ: Tiếng Slovenia

Nguồn: JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

Sẵn có từ:

AdriaPharm d.o.o.

Dạng dược phẩm:

kroglica

Tuyến hành chính:

Peroralna/sublingvalna uporaba

Các đơn vị trong gói:

stekleni vsebnik z 10 g kroglic

Loại thuốc theo toa:

BRp - Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Tình trạng ủy quyền:

Zdravilo z dovoljenjem za promet

Ngày ủy quyền:

2012-03-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này