Apixaban Tiefenbacher 2,5 mg Filmtabletten

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Apixaban
Sẵn có từ:
Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) (8016331)
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Apixaban (34778) 2,5 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204492.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-11-12

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Báo cáo đánh giá công khai Báo cáo đánh giá công khai
Tiếng Anh 19-11-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này