Apixaban Sandoz 5 mg Filmtablette

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Apixaban
Sẵn có từ:
Sandoz
Mã ATC:
B01AF02
INN (Tên quốc tế):
Apixaban
Liều dùng:
5 mg
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Apixaban 5 mg
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Khu trị liệu:
Apixaban
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 588604-04 - Packmaß: 20 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-15 - Packmaß: 180 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-05 - Packmaß: 20 (20 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-16 - Packmaß: 200 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-06 - Packmaß: 28 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-17 - Packmaß: 30 (30 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-07 - Packmaß: 30 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-18 - Packmaß: 180 (180 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-11 - Packmaß: 100 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-01 - Packmaß: 10 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-12 - Packmaß: 100 (100 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-02 - Packmaß: 12 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-13 - Packmaß: 168 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-03 - Packmaß: 14 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-14 - Packmaß: 168 (168 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-10 - Packmaß: 60 (60 x 1) - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 598684-01 - Packmaß: 200 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-08 - Packmaß: 56 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 588604-09 - Packmaß: 60 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
588604

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này