APIS-HOMACCORD Liquide

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Abeille mellifère; Venin d'abeille; Scille; Tartrate d'antimoine et de potassium
Sẵn có từ:
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
Liều dùng:
4D; 8D; 4D; 4D
Dạng dược phẩm:
Liquide
Thành phần:
Abeille mellifère 4D; Venin d'abeille 8D; Scille 4D; Tartrate d'antimoine et de potassium 4D
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0433187001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02229475
Ngày ủy quyền:
2009-07-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này