Anacardium

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Semecarpus anacardium
Sẵn có từ:
LRK Laboratoire homéopathique de recherches Kurtoglu SA
INN (Tên quốc tế):
Semecarpus anacardium
Liều dùng:
D2, D, C1, D, K30, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
417758

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này