AMOXIL CHEWABLE TAB 125MG TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
AMOXICILLIN (AMOXICILLIN)
Sẵn có từ:
AYERST LABORATORIES
Mã ATC:
J01CA04
INN (Tên quốc tế):
AMOXICILLIN
Liều dùng:
125MG
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
AMOXICILLIN (AMOXICILLIN) 125MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
AMINOPENICILLINS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0131314009; AHFS: 08:12.16.08
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00714887
Ngày ủy quyền:
1987-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này