Amoxicillin Clavulansäure Spirig HC 625 mg (500/125) Filmtabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
amoxicillinum anhydricum, Säure clavulanicum
Sẵn có từ:
Spirig HealthCare AG
Mã ATC:
J01CR02
INN (Tên quốc tế):
amoxicillinum anhydricum, acid clavulanicum
Dạng dược phẩm:
Filmtabletten
Thành phần:
amoxicillinum anhydricum 500 mg bestellen amoxicillinum trihydricum, Säure clavulanicum 125 mg, kalii clavulanas, excipiens pro compresso Dunst.
Nhóm trị liệu:
Synthetik menschlichen
Khu trị liệu:
Infektionskrankheiten
Số ủy quyền:
54599
Ngày ủy quyền:
1997-11-28

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này