AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG

Quốc gia: Andorra

Ngôn ngữ: Tiếng Catalan

Nguồn: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Amoxicilina

Sẵn có từ:

TOWA PHARMACEUTICAL, S.A.

Mã ATC:

J01CA04

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 14-02-2023

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này