Amlomyl 10 mg tabletki

Ba Lan - Tiếng Ba Lan - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Amlodipinum
Sẵn có từ:
Delfarma Sp. z o.o.
Mã ATC:
C08CA01
INN (Tên quốc tế):
Amlodipinum
Liều dùng:
10 mg
Dạng dược phẩm:
tabletki
Tóm tắt sản phẩm:
Opakowania: 10 tabl., 05909991362164, Rp;14 tabl., 05909991362171, Rp;28 tabl., 05909991362188, Rp;30 tabl., 05909991362195, Rp;50 tabl., 05909991362201, Rp;56 tabl., 05909991362218, Rp;60 tabl., 05909991362225, Rp;90 tabl., 05909991362232, Rp;100 tabl., 05909991362249, Rp;180 tabl., 05909991362256, Rp;500 tabl., 05909991362263, Rp;
Tình trạng ủy quyền:
2023-02-12
Số ủy quyền:
59/18

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này