Amfortino Brust- und Hustenpastillen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Anisöl, Eucalyptusöl, Bitterfenchelöl, Levomenthol, Pfefferminzöl, Thymianfluidextrakt (DAB), Süßholzsaft
Sẵn có từ:
Alte Hof-Apotheke Josef Peter Blickenberger
INN (Tên quốc tế):
Anise oil, eucalyptus oil, Bitter fennel oil, Levomenthol, peppermint oil, thyme liquid extract (DAB), liquorice juice
Dạng dược phẩm:
Pastille
Thành phần:
Anisöl 0.45mg; Eucalyptusöl 1.8mg; Bitterfenchelöl 0.45mg; Levomenthol 2.8mg; Pfefferminzöl 1.mg; Thymianfluidextrakt (DAB) 100.mg; Süßholzsaft 30.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
W484-2

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này