Ameu Kapseln

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
acidum eicosapentaenoicum, acidum docosahexaenoicum
Sẵn có từ:
Verfora SA
Mã ATC:
C10AX06
INN (Tên quốc tế):
acidum eicosapentaenoicum, acidum docosahexaenoicum
Dạng dược phẩm:
Kapseln
Thành phần:
salmonis öl concentratum 500 mg Endwerte. Säure eicosapentaenoicum mind.72.5 mg und Säure docosahexaenoicum mind.50 mg, excipiens pro Kapsel Endwerte. 22 kJ.
Lớp học:
D
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Nahrungsergänzungsmittel bei fettwerte blut hoch
Số ủy quyền:
49057
Ngày ủy quyền:
1989-06-23

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này