Alvocital 10 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

09-10-2015

Thành phần hoạt chất:
Эсциталопрам
Sẵn có từ:
Alvogen IPCo S.ar.l
Mã ATC:
N06AB10
INN (Tên quốc tế):
Escitalopram
Liều dùng:
10 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Alvocital, 10 mg film - coated tablets
Số ủy quyền:
20100634
Ngày ủy quyền:
2015-09-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này