O Calcium folinate 5 H 2 O - - - - - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG"> O - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. N"> O Calcium folinate 5 H 2 O - - - - - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG"> O Calcium folinate 5 H 2 O - - - - - EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG"> Alphafolinat "Ebewe" 200 mg, Injektionslösung | myHealthbox

Alphafolinat "Ebewe" 200 mg, Injektionslösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Calciumfolinat 5 H<2>O
Sẵn có từ:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
INN (Tên quốc tế):
Calcium folinate 5 H 2 O
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung
Thành phần:
Calciumfolinat 5 H<2>O 12.71mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
50557.02.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này