ALOE SOCOTRINA GRANULE 1DH-30DH TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
ALOE
Sẵn có từ:
HOMEOCAN INC.
INN (Tên quốc tế):
ALOE
Liều dùng:
1DH
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
ALOE 1DH
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Homeopathic
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0106911001; AHFS: 92:02.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00855545
Ngày ủy quyền:
1991-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này