ALKALI HW POWDERED ALKALINE DAIRY DETERGENT - SEE 49286

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
ALKALINE SALTS
Sẵn có từ:
ALFA LAVAL PTY LTD
Lớp học:
AgChem
Nhóm trị liệu:
MILKING EQUIPMENT | MILKING MACHINE
Khu trị liệu:
DAIRY CLEANSER
Chỉ dẫn điều trị:
GENERAL DISINFECTION | ANTIVIRAL AGENT | AVIARIES | CATTERIES | DETERGENT | FEEDING UTENSILS | FLESH WOUNDS | FLOOR | GERMICIDAL DETERGENT | KENNEL | MASTITIS | MOULD GROWTH | POULTRY CAGES | PROTOZOANS | STABLES | TOILETS (NOT SEPTIC) | WALLS
Tình trạng ủy quyền:
Archived
Số ủy quyền:
47873
Ngày ủy quyền:
1996-01-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này