ALK DET ALKALINE DAIRY DETERGENT LOW FOAMING

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
ALKALINE SALTS
Sẵn có từ:
EASY CLEAN CHEMICALS PTY. LTD.
Lớp học:
AgChem
Nhóm trị liệu:
MILK PLANT | DAIRY PROCESSING APPLICATIONS
Khu trị liệu:
DAIRY CLEANSER
Chỉ dẫn điều trị:
BACTERIAL PREVENTION, CLEANSING OR DISIN | DISINFECTING
Tình trạng ủy quyền:
Stopped
Số ủy quyền:
50048
Ngày ủy quyền:
1997-11-11

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này