Alk (802) Hvepsegift (10+100+300) mikrog. opløsning til priktest (Soluprick-SQ)

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Hveps
Sẵn có từ:
ALK-Abello A/S
Mã ATC:
V04CL
INN (Tên quốc tế):
Wasp
Liều dùng:
(10+100+300) mikrog.
Dạng dược phẩm:
opløsning til priktest (Soluprick-SQ)
Số ủy quyền:
12658
Ngày ủy quyền:
1986-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này