AKTIFERRIN TROPFEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat; DL-Serin
Sẵn có từ:
Recordati Pharma GmbH (3013693)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat (117) 4,72 Gramm; DL-Serin (2257) 3,56 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0003033.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này