Aknecreme Azu

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ammoniumbituminosulfonat; Schwefel; Zinkoxid; Allantoin
Sẵn có từ:
Novartis Generika Deutschland GmbH (3093031)
Dạng dược phẩm:
Creme
Thành phần:
Ammoniumbituminosulfonat (27) 2,5 Gramm; Schwefel (298) 10 Gramm; Zinkoxid (361) 15 Gramm; Allantoin (1746) 0,8 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0433957.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này