Akne-Ex H

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Retinolpalmitat; Prednisolonacetat; Methylbenzethoniumchlorid
Sẵn có từ:
"Mago" Dr.Bischoff, Magdalinski & Co.GmbH & Co.KG (3084204)
Dạng dược phẩm:
Creme
Thành phần:
Retinolpalmitat (832) 0,11 Gramm; Prednisolonacetat (1270) 0,15 Gramm; Methylbenzethoniumchlorid (2295) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0380936.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này