AKA-DORM

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Carbromal; Diphenhydraminhydrochlorid
Sẵn có từ:
Horner Apotheke Rainer Köhler (3047812)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Carbromal (53) 480 Milligramm; Diphenhydraminhydrochlorid (1601) 20 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1648275.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này