AIRX 78 DISINFECTANT CLEANER LIQUID

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Thành phần hoạt chất:
ALKYL DIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE; BENZALKONIUM CHLORIDE
Sẵn có từ:
W.E. GREER LTD.
Mã ATC:
V07AV
INN (Tên quốc tế):
TECHNICAL DISINFECTANTS
Liều dùng:
4.5%; 4.5%
Dạng dược phẩm:
LIQUID
Thành phần:
ALKYL DIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE 4.5%; BENZALKONIUM CHLORIDE 4.5%
Tuyến hành chính:
DISINFECTANT (Food Premises)
Các đơn vị trong gói:
4/20/205L
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
DISINFECTANTS (FOR AGENTS USED ON OBJECT)
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0205019009; AHFS: 38:00.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00638935
Ngày ủy quyền:
1985-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này