AILANTHUS GLANDULOSA SPAG.

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ailanthus altissima spag. (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG (3001804)
Dạng dược phẩm:
keine eindeutige Darreichungsform
Thành phần:
Ailanthus altissima spag. (Pot.-Angaben) (15802) Information nicht vorhanden
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0318021.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này