Agiolax granulat

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Loppefrø, hvid, Loppefrøskaller, Sennesbælg, Tinnevelly
Sẵn có từ:
Meda AS
Mã ATC:
A06AB56
INN (Tên quốc tế):
Flea Flour, White, Flea Freezing, Sensual, Tinnevelly
Dạng dược phẩm:
granulat
Số ủy quyền:
00008
Ngày ủy quyền:
1995-03-27

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này