AGAROL EML STRAWBERRY EMULSION

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
MINERAL OIL; GLYCERINE; PHENOLPHTHALEIN
Sẵn có từ:
WARNER-LAMBERT CANADA INC.
Mã ATC:
A06AA51
INN (Tên quốc tế):
LIQUID PARAFFIN, COMBINATIONS
Liều dùng:
1.6ML; 200MG; 65MG
Dạng dược phẩm:
EMULSION
Thành phần:
MINERAL OIL 1.6ML; GLYCERINE 200MG; PHENOLPHTHALEIN 65MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
500ML
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
CATHARTICS AND LAXATIVES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0336781001; AHFS: 56:12.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01945963
Ngày ủy quyền:
1992-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này