Aethiops mineralis

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Äthiopische mineral
Sẵn có từ:
Omida AG
INN (Tên quốc tế):
Ethiopian mineral
Liều dùng:
D8, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Globuli, Tabletten
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
411961

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này