Aesculus hippocastanum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aesculus hippocastanum
Sẵn có từ:
Phytomed AG
INN (Tên quốc tế):
Aesculus hippocastanum
Liều dùng:
TM, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
spagyrisch (Zimpel)
Số ủy quyền:
401048

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này