Aesculus glabra

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aesculus glabra
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Aesculus glabra
Liều dùng:
TM, D; TM, D
Tuyến hành chính:
extern
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
410013

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này