ADVICOR Comprimé (à libération immédiate)

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acide nicotinique; Lovastatine
Sẵn có từ:
SEPRACOR PHARMACEUTICALS INC
Mã ATC:
C10BA01
INN (Tên quốc tế):
LOVASTATIN AND NICOTINIC ACID
Liều dùng:
500MG; 20MG
Dạng dược phẩm:
Comprimé (à libération immédiate)
Thành phần:
Acide nicotinique 500MG; Lovastatine 20MG
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
3/90
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Khu trị liệu:
HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0251302001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02270439
Ngày ủy quyền:
2012-08-02

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm
Tiếng Anh 02-11-2010

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này