Adonis/Scilla comp., Globuli velati

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Adonis vernalis D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Convallaria majalis, D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Urginea maritime, D1, 10.0 mg / 1 Gramm; Washington, D2, 10.0 mg / 1 Gramm
Sẵn có từ:
WALA Schweiz GmbH
INN (Tên quốc tế):
Adonis vernalis, D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Convallaria majalis, D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Urginea maritime, D1, 10.0 mg / 1 Gramm; Washington, D2, 10.0 mg / 1 Gramm
Liều dùng:
D
Thành phần:
Urginea maritima, D1, 10.0 mg / 1 Gramm; Convallaria majalis, D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Adonis vernalis, D2, 10.0 mg / 1 Gramm; Crataegus, D2, 10.0 mg / 1 Gramm
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
anthroposophisch
Số ủy quyền:
405341

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này