ACTI-NIACIN CAPLET 500MG TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
NICOTINIC ACID
Sẵn có từ:
ACTI-FORM LTD.
Mã ATC:
C04AC01
INN (Tên quốc tế):
NICOTINIC ACID
Liều dùng:
500MG
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
NICOTINIC ACID 500MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
90
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
VITAMIN B COMPLEX
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0108396003; AHFS: 88:08.00
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
01900668
Ngày ủy quyền:
1991-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này