Acorus calamus

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acorus calamus
Sẵn có từ:
Aurora Pharma AG
INN (Tên quốc tế):
Acorus calamus
Liều dùng:
TM, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
spagyrisch (sonstige)
Số ủy quyền:
412124

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này