Acorus calamus / Calamus aromaticus

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acorus calamus
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acorus calamus
Liều dùng:
LM/Q1, D; K30, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
409187

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này