Aconitum napellus

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aconitum napellus
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Aconitum napellus
Liều dùng:
LM/Q1, D, D1, B, ab/ab D1, D ab/ab D2; K30, D, C1, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
410754

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này