Acidum uricum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure-uricum
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acid uricum
Liều dùng:
C1, D, D1, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Trinkampullen, Globuli, Tabletten, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
412226

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này