Acidum phosphoricum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure phosphoricum
Sẵn có từ:
Homeolab SA
INN (Tên quốc tế):
Acid phosphoricum
Liều dùng:
LM/Q1, D; K30, D; D1; D; C1, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
405886

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này