Acidum malicum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure-malicum
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acid malicum
Liều dùng:
D12, D; C6, D
Tuyến hành chính:
extern
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
407932

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này