Acidum formicicum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure formicicum
Sẵn có từ:
Omida AG
INN (Tên quốc tế):
Acid formicicum
Liều dùng:
K30, D; C2, D; LM/Q1, D; D3, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Globuli, Tabletten
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
404401

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này