Acidum formicicum / Acidum formicum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure formicicum
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Acid formicicum
Liều dùng:
D3, D; C2, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Trinkampullen, Globuli, Tabletten, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
408476

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này