Acidum arsenicosum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure arsenicosum
Sẵn có từ:
SHI Homöopathie AG
INN (Tên quốc tế):
Acid arsenicosum
Liều dùng:
C2, D; LM/Q1, D, D4, D, K30, D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
403030

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này