Acidum aceticum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Säure aceticum
Sẵn có từ:
Homeolab SA
INN (Tên quốc tế):
Acid aceticum
Liều dùng:
LM/Q1, D, C1, D, K30, D, D2, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Globuli, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
411306

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này