Achillea millefolium

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Achillea millefolium
Sẵn có từ:
Phytolabo, Pascal Pillonel
INN (Tên quốc tế):
Achillea millefolium
Liều dùng:
TM, D; TM, D; K30, D
Dạng dược phẩm:
Blutkörperchen
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
401304

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này