Acer campestre

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acer campestre
Sẵn có từ:
Sérolab SA
INN (Tên quốc tế):
Acer campestre
Liều dùng:
C1, D, D1, D; K30, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Trinkampullen, Sonstige oral, Globuli, Tabletten, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
412906

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này