Absinthium / Caryophylli comp.; Dil

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Artemisia-Wermut, D1, 333.0 mg / 1 Gramm; Pimpinella anisum, D1, 167.0 mg / 1 Gramm; Syzygium aromatic, D1, 167.0 mg / 1 Gramm
Sẵn có từ:
Weleda AG
INN (Tên quốc tế):
Artemisia wormwood, D1, 333.0 mg / 1 Gramm; Pimpinella anisum, D1, 167.0 mg / 1 Gramm; Syzygium aromatic, D1, 167.0 mg / 1 Gramm
Liều dùng:
B
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray
Thành phần:
Artemisia absinthium, D1, 333.0 mg / 1 Gramm; Pimpinella anisum, D1, 167.0 mg / 1 Gramm; Syzygium aromaticum, D1, 167.0 mg / 1 Gramm
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
anthroposophisch
Số ủy quyền:
403777

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này