Abies pectinata

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Abies pectinata
Sẵn có từ:
Sérolab SA
INN (Tên quốc tế):
Abies pectinata
Liều dùng:
C1, D, D2, D; K30, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Trinkampullen, Sonstige oral, Globuli, Tabletten, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
413112

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này