Abies alba

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Abies alba
Sẵn có từ:
Boiron SA
INN (Tên quốc tế):
Abies alba
Liều dùng:
D2, D, C1, D
Dạng dược phẩm:
Tropfen / Spray, Trinkampullen, Tabletten, Trituration / Pulver
Tuyến hành chính:
oral
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
408970

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này